הנהלת עמותת צפונות תרבות שומרת את הזכות לבקש מסמכים נוספים המעידים על מצב כלכלי.

הגשת בקשה זו אינה מחייבת את עמותת צפונות תרבות בשום צורה.

טופס בקשת מלגה