ניצן גל
צ'לנית
ביוגרפיה

xxxxx

ניצן גל, צ׳לו | צפונות תרבות
מלגת צפונות תרבות

Nitzan Gal was awarded a scholarship from Zefunot Culture in 2014 to assist with her studies abroad.

  • ניצן גל, צ׳לו | צפונות תרבות