top of page

שרה אלקינד

נבלאית

ביוגרפיה

שרה אלקינד נולדה בירושלים ב-1 ביוני 2006. התחילה לנגן בנבל בגיל 10.
לומדת אצל פרופ' יוליה רובינסקי.
 

שרה זכתה בפרס שני(עד גיל 18) בתחרות הישראלית השלישית לנבל בירושלים, דצמבר 2017,

ובפרס שלישי בתחרות הבינלאומית "מוסיקה של העולם" בקבוצת הגיל 12-15 שנים, ירושלים מאי 2018.

(נובמבר 2018)

שרה אלקינד, נבל | צפונות תרבות

מלגת צפונות תרבות

צפונות תרבות העניקה מלגה לשרה אלקינד בשנת 2018.

bottom of page