top of page

האורד דנאו

זמר / כותב שירים

ביוגרפיה

האורד דנאו, זמר | צפונות תרבות

מלגת צפונות תרבות

צפונות תרבות חשפה את האורד בפני קהל ידידיה והעניקה לו מלגה בשנת 2016.

  • האורד דנאו, זמר | צפונות תר
bottom of page