top of page
האורד דנאו
זמר / כותב שירים
ביוגרפיה
האורד דנאו, זמר | צפונות תרבות
מלגת צפונות תרבות

צפונות תרבות חשפה את האורד בפני קהל ידידיה והעניקה לו מלגה בשנת 2016.

  • האורד דנאו, זמר | צפונות תר
bottom of page