חוה פרנקל

כנרית
ביוגרפיה

xxxxx

חוה פרנקל, כינור | צפונות תרבות
מלגת צפונות תרבות

Zefunot Culture introduced Chava Fraenke, member of the Jerusalem Academy of Music and Dance Quartet - to its audience and awarded her a scholarship in 2016.

  • חוה פרנקל, כינור | צפונות תרבות