top of page

מאשה מרשון

כנרית

ביוגרפיה

מאשה מרשון נולדה 15.01.2001 בישראל.

מאשה החלה את לימוד הכינור בגיל 5 אצל סבטלנה סימנובסקי. משנת 2008 תלמידה של לנה מזור בקונסרבטוריון גבעתיים.

מאשה זכתה בפרס שני בתחרות שנתית (2009) לנגנים הצעירים ע"ש מרדכי תורג'מן שנערכה בגבעתיים ובפרס ראשון בתחרות הארצית "תל אביב 2010".

ב-2011 היא ניגנה בהרכב טריו בפסטיבל הבינלאומי "גשרים" למוסיקה קאמרית בתל אביב. היא הופיעה בשנת 2012 ברסיטל שנערך בקונסרבטוריון העירוני גבעתיים. מאשה הופיעה כסולנית עם תזמורת כלי קשת של קשת אילון בניצחו של אדוארד גראץ', עם התזמורת הסימפונית ראשון לציו בניצחו של נעם צור, עם אנסמבל סולני תל-אביב בניצחו של ברק טל, וכן עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצחו של רוני פורת.

ניגנה באירוע הגאלה השנתי של קרן התרבות אמריקה-ישראל בניו יורק בלינקולן סנטר (2012) ובקונצרת התרמה של קשת אילון בניו יורק (2014).

השתתפה בקורסים כגון: סמינרים לתלמידים ישראלים צעירים קשת אילון, תכנית פרלמן בקונסרבטוריון שטריקר בתל אביב (2016), גם כן בקורסים של מרכז למוסיקה ירושלים הפילהרמונית הצעירה, הרכב קאמרי מתוך קורס דויד גולדמן, ותכנית אילונה (2015-2016). ניגנה בכיתות אמן בפני אירנה סבטלובה, וודים גלוזמן, מרים פריד, גיורגי פאוק, עברי גיטליס, יוליאן רחלין, ויצחק פרלמן.

 

(נובמבר 2016)

מאשה מרשון, כינור | צפונות תרבות

מלגת צפונות תרבות

צפונות תרבות חשפה את מאשה בפני קהל ידידיה והעניקה לה מלגת לימודים בשנת 2012 ו-2013.

  • מאשה מרשון, כינור |ok - Black Circle
  • מאשה מרשון, כינור | צפונות תרבות
bottom of page