top of page

נתנאל גרינשטיין

פסנתרן

ביוגרפיה

הפסנתרן נתנאל גרינשטיין נמצא היום בצמרת המוסיקאים הצעירים המצטיינים בארץ.

חתן פרסים ומענקים רבים, ביניהם הפרס הראשון בתחרות הפסנתרנים הצעירים בפסטיבל האביב בבלגיה, הפרס השני בתחרות הבינלאומית במאיין (צרפת), הפרס השלישי בתחרות האמן הצעיר בירושלים, הפרס השני בתחרות הארצית "פסנתר לתמיד" באשדוד, וכן מילגות מטעם קרן התרבות אמריקה-ישראל, צפונות תרבות, ומילגת שטרן.

נתנאל ניגן כסולן עם תזמורות רבות בארץ ובחו"ל , ביניהן התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, תזמורת אשדוד, תזמורת הפסטיבל הבינלאומי בפרוג'ה והתזמורת הסימפונית בביה"ס התיכון "תלמה ילין".

נתנאל השתתף בכיתות אמן והשתלם בשיעורים אצל אמנים נודעים כמאריי פראייה, סר אנדרס שיף, עמנואל אקס, גאריק אולסון, סרגיי באבאיאן, אריה ורדי, ולדימיר טרופ, אלכסנדר קורסנטייה, אקילס דל וינייה, פסקל נמירובסקי, ועוד. השתתף בכיתות האמן "תל חי" בהדרכתם של פרופ' עמנואל קרסובסקי ופרופ' חוזה ריברה.

נתנאל גרינשטיין ,יליד נתניה, החל את לימודיו בגיל חמש אצל מר מיכאל קישיניובסקי. המשיך את לימודיו בהדרכתה של ד"ר מיכל טל ,כיום בביה"ס למוסיקה בוכמן-מהטה .

נתנאל משתתף בתכנית גולדמן לנגנים צעירים מצטיינים מטעם המרכז למוסיקה ירושלים , והשתתף בהרכב קאמרי בהדרכתם של פרופ' הלל צרי, פרופ' מנחם ויזנברג ועוד. בוגר קורס "פסנתר צעיר" ומדריך בו.

(אפריל 2017)

נתנאל גרינשטיין, פסנתר | צפונות תרבות

מלגת צפונות תרבות

 הפסנתרן נתנאל גרינשטיין קיבל במלגה מצפונות תרבות בשנת 2016

  • נתנאל גרינשטיין, פסנתר | צפונות תרבו
bottom of page